صنایع خودرو و موتورسیکلت

دوشاخ کلاج موتور

دوشاخ کلاج موتور

مهره سرلوله

مهره سرلوله

مهره سوپاپ

مهره سوپاپ

بال پین

بال پین

سرشلنگی گازوییلی

سرشلنگی گازوییلی

سرشلنگی

سرشلنگی

مهره

مهره

فشنگی

فشنگی