ارتباط با ما

احمدرضا نوروزی

مدیر مجموعه

09121385098


شهاب قربانی

مدیر کنترل کیفی

09123202576


آدرس


شبکه های اجتماعی

درخواستی دارید؟ برای ما بنویسید!


شما میتوانید درخواست ساخت و تولید قطعات مورد نیاز خود با پر کردن فرم زیر با ما میان بگذارید